pro

செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன்

  • செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன்

    எங்கள் செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன்கள் முக்கியமாக பிஎஸ்ஏ ஹைட்ரஜன் செயலாக்கத்திற்கு சி 1 / சி 2 / சி 3 / சி 4 / சி 5 கலவைகளை தீவன பங்குகளில் அகற்றுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இயற்கை எரிவாயு சுத்திகரிப்பில் புதன் நீக்குகிறது.